Decyzją dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach od 19.10.2020r. nauczanie w szkole będzie przebiegało w systemie hybrydowym.

W związku z tym od poniedziałku 19.10 uczniowie Technikum Leśnego będą się uczyć w formie stacjonarnej. Natomiast uczniowie Liceum Ogólnokształcącego będą się uczyć w systemie zdalnym. Internat funkcjonuje normalnie. Praktyki i zajęcia praktyczne odbędą się zgodnie z planem.

Nauczanie zdalne odbywa się zgodnie z planem lekcji.

 

Zarządzenie dyrektora ZS w sprawie naucznia zdalnego - POBIERZ

 

Dyrektor Adam Sinicki