Na ręce Dyrektora Zespołu Szkół wpłynął list uznania dot. wzrowej postawy uczniów klasy o profilu mundurowym

List uznania od Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej