Poniżej podajemy TERMINY SPOTKAŃ kandydatów do ZS w Tułowicach z Dyrektorem Szkoły, Panią Kierownik Internatu oraz firmą krawiecką:

TECHNIKUM LEŚNE - bez zmian:

PONIEDZIAŁEK, 2 sierpnia, godz. 10.00

LICEUM OPW:

WTOREK, 3 sierpnia, godz. 10.00

Z przyczyn niezależnych od szkoły nastąpiła zmiana terminu dla kandydatów do klasy LO OPW, za co przepraszamy.