Informujemy, że odbiór umundurowania dla uczniów klasy pierwszej wojskowej odbędzie się 28 sierpnia 2021r. (sobota) o godz. 11.00 w holu szkoły.

Obecność  Rodzica/prawnego opiekuna podczas odbioru sortu mundurowego obowiązkowa.