Roczna ocena jakości wody 2019-2020 na pływalni ZS Tułowice - POBIERZ

 

kolo

 

woda na pływalni spełnia wymagania

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

z dnia 9 listopada 2015 r. poz. 2016

*badania jakości wody wykonuje laboratorium WSSE Opole

 

Roczna ocena jakości wody - POBIERZ