Wszystkich tegorocznych maturzystów zapraszam do skorzystania z zasobów platformy internetowej o nazwie „Kierunkowskaz Kariery", na której zamieszczono rozmowy w formie wideo z absolwentami różnych kierunków studiów.

Doradca zawodowy

Justyna Pater

Poruszane tematy dotyczą rekrutacji, studiowania danego kierunku oraz możliwościach pracy po jego ukończeniu.
 
Każdy kierunek studiów jest ponadto omówiony pod względem:

  • przedmiotów, które przyszły student napotka w toku studiów;
  • popularności danego kierunku studiów;
  • rankingu uczelni oferujących dany kierunek studiów;
  • zarobków absolwentów kończących dany kierunek studiów;
  • sytuacji na rynku pracy (poziomu bezrobocia w danym zawodzie oraz zapotrzebowania na dany zawód z rozbiciem na województwa oraz powiaty).


Dane pochodzą z rzetelnych źródeł, takich jak:

  • Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych;
  • Baza Barometr Zawodów;
  • Portal studia.gov.pl.

Być może właśnie „Kierunkowskaz Kariery" pomoże Wam rozwiać wiele wątpliwości i zwiększy Waszą świadomość dotyczącą wyboru przyszłej drogi zawodowej.

Link do strony internetowej: https://kierunkowskazkariery.pl/

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są bezpłatne.