Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

Przewodniczący SU - Zuzanna Wilińska

Zastępca Przewodniczącego SU - Kinga Mazepa

Sekretarz - Martyna Oleksy

Członek SU - Wiktoria Kurpiel

Członek SU - Wojciech Wojcieszczak

Opiekun SU - Andrzej Kuster