foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum Leśne
Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu wojskowym

Aktualnie online

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Złota tarcza

Złota tarcza

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wolontariat

Doradztwo zawodowe

      W ramach kształcenia zawodowego uczniowie Technikum Leśnego zdobywają wiedzę z zakresu użytkowania, urządzania, ochrony, hodowli lasu, podstaw gospodarowania zwierzyną, podstaw ekonomiki leśnej, a także Systemu Informacyjnego Lasów Państwowych (SILP).
W trakcie nauki w naszej szkole uczniowie uczestniczą w kursach pilarza oraz prawa jazdy kat. T, a także w praktykach zawodowych realizowanych w ramach porozumienia zawartego z Nadleśnictwem Tułowice, prowadzonym przez Nadleśniczego mgr inż. Ryszarda Bojkowskiego.
Bardzo dobra współpraca z Nadleśnictwem przekłada się na wzorową organizację zajęć uczniów, co znajduje wyraz w ich sukcesach na egzaminach końcowych w szkole.
Zajęcia dodatkowe pozwalają na rozwijanie różnych zainteresowań.

e-Dziennik

Biblioteka

Erasmus +

Rekrutacja

Plan lekcji

BIP

Copyright © 2015 by Zespół Szkół w Tułowicach Rights Reserved.

Klauzula informacyjna