foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum Leśne
Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu wojskowym

Aktualnie online

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Złota tarcza

Złota tarcza

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wolontariat

Doradztwo zawodowe

Aby otrzymać ocenę roczną bardzo dobrą lub celującą należy rozwiązać wszystkie zadania opracowywane na poszczególnych lekcjach.

Ocenie podlega praca na lekcji.

W sytuacjach indywidualnych zadania z poprzednich lekcji udostępniane są przez nauczyciela

 

Klasa 1ap, 1 cp, 1dp

 

11 maja 2021r.

Materiał lekcyjny - POBIERZ 

 

Klasa 2 ap, 2cp

 

11 maja 2021r.

Materiał lekcyjny - POBIERZ

19 marca 2020r.

 

Zdalne nauczanie dla:

kl. 1 Ap - historia/filozofia

kl. 1 Cp - historia/filozofia

kl. 2 C - gr. wos

kl. 3 C/3 D - gr. wos

odbywa poprzez funkcjonowanie odpowiednio grup utworzonych na portalu Facebook. Uczniowie wspólnie komunikują się w nich z nauczycielem. Tam też udostępniane są uczniom materiały do powtarzania i utrwalania dotychczas przerobionych treści programowych.

19 marca 2020r.

Musztra - Materiały i zadania - klasa 1Cp (WORD) - POBIERZ

Musztra - Materiały i zadania - klasa 1Cp (PDF) - POBIERZ

 

26 marca 2020r.

Musztra - Zmiana kierunku marszu w ugrupowaniu marszowym - kl. 1Cp  - POBIERZ

 

2 kwietnia 2020r.

Musztra zespołowa – Doskonalenie kroku defiladowego i nauka oddawania honorów w ugrupowaniu rozwiniętym oraz nauka witania - kl. 1Cp - POBIERZ

 

16 kwietnia 2020r.

Musztra 16.04.2020 r. 1 Cp

 

e-Dziennik

Biblioteka

Erasmus +

Rekrutacja

Plan lekcji

BIP

Copyright © 2015 by Zespół Szkół w Tułowicach Rights Reserved.

Klauzula informacyjna