19 marca 2020r.

karta pracy- kl. 1a, 1c, 1d - POBIERZ

karta pracy- kl. 1ap, 1cp - POBIERZ

 

15 kwietnia 2020r.

kl. 1ap i 1cp - Zagrożenia naturalne, budowlane i komunikacyjne - POBIERZ

kl. 1ap i 1cp Zagrożenia (1) - POBIERZ

 

21 kwietnia 2020r.

1a, 1c, 1d - karta pracy - zagrożenie powodziowe - POBIERZ

kl. 1a, 1c, 1d- rodzaje zagrożeń; zagrożenia powodziowe - POBIERZ

 

28 kwietnia

kl. 1a, 1c, 1d - karta pracy - pożary - POBIERZ

kl. 1a, 1c, 1d - pożary - POBIERZ 

 

29 kwietnia

ZNAKI I BARWY BEZPIECZEŃSTWA - Iap i Icp - POBIERZ

 

13 maja

Międzynarodowe prawo humanitarne - (wszystkie kalsy pierwsze) - POBIERZ

 

20 maja

ochrona dóbr kultury - POBIERZ

 

26m maja

kl. 1a, 1c, 1d - OBRONA CYWILNA - POBIERZ

 

2 czerwca

kl. 1a, 1c ,1d - Panika i jej skutki - POBIERZ

 

16 czerwca

16-17.06.2020 r. EDB - kl. Ia, Ic, Id, Iap, Icp - POBIERZ